• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Athenit-Lucente

338,83
Op voorraad
Kies kleur
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM Athenit Lucente

Productomschrijving

KEIM Athenit-Lucente is een gebruiksklare klassiek witte kalkverf volgens DIN 55945 op basis van een zuivere, minimaal drie jaar oude kluitkalk en Grieks marmermeel. De hoogwaardige grondstoffen en het ontbreken van titaandioxide en synthetische
bindmiddelen geven KEIM Athenit-Lucente het klassieke kalkluster effect van authentieke kalkverf.                                                                                                                      
Toepassingsgebied
KEIM Athenit-Lucente kan binnen worden toegepast op kalk-, cement-, saneermortels alswel zuigende natuursteen, beton en met mineraalverf geschilderde ondergronden. Organische ondergronden zijn voor de bewerking met KEIM Athenit producten niet geschikt. KEIM Athenit-Lucente is met name geschikt voor de renovatie en restauratie van monumentale ondergronden. In combinatie met de verschillende componenten uit het KEIM Athenit systeem zijn er diverse toepassingsmogelijkheden.                                 
Producteigenschappen
KEIM Athenit-Lucente is een echte kalkverf zonder synthetische bindmiddeltoeslag. Met KEIM Athenit-Lucente zijn briljante verflagen met het klassieke kalkluster effect realiseerbaar. Door het optimaliseren van historische recepten bied Keim Athenit-Lucente
veel toepassingsmogelijkheden in fascinerende kleuren. Zo ontstaan oppervlakken met
indrukwekkende dieptewerking en lichtsterkte. KEIM Athenit-Lucente is gebruiksklaar , spanningsarm en vergeelt niet.
• geen synthetisch bindmiddel
• geen oplosmiddel
• geen plantaardige harsen
• klassiek kalkluster effect
• vergeelt niet
• spanningsarm
• niet brandbaar
• lichtecht
• veegvast
• schimmelwerend                                                                                                        
Materiaalkenmerken
• Soortelijke massa : ca. 1,41 g/cm³
• Dampdiffusieweerstand : sd < 0,02m

Samenstelling
Water, calciumhydroxide, calciumcarbonaat, natuurlijke koolhydraat, cellulose.                  
Kleuren
Kalkwit en kleurtonen uit de KEIM Palette Exclusiefwaaier; uitgezonderd: 
9033, 9049, 9064, 9066, 9084, 9087, 9102, 9103, 9105, 9122, 9123, 9125, 9144, 9162,
9164, 9182, 9183, 9184, 9200, 9201, 9203, 9225, 9243, 9245, 9263, 9265, 9283, 9304,
9323, 9325, 9328, 9345, 9367, 9382, 9383, 9402, 9406, 9448, 9463, 9466, 9482, 9488,
9505, 9523, 9541, 9543, 9564, 9582
Witte KEIM Athenit-Lucente is in te kleuren met KEIM Athenit-Coloranti tot 50% en met KEIM Dekorfarbpoeder tot 7%. De kleurtoon kan, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en het aantal lagen, variëren. Ten behoeve van een juiste kleurkeuze
monstervlakken op zetten. Kleine kleurafwijkingen bij naleveringen zijn niet uit te sluiten.                                                                                                                       

Verwerkingsvoorschriften
Ondergrondvoorbehandeling: ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Beschadigingen in de ondergrond met ondergrond identieke materialen in de gewenste structuur herstellen. Bij sterk zuigende ondergronden adviseren wij een voorbehandeling met kalk-sinterwater. Bij afzandende oppervlakken stevig afborstelen en voorbehandelen met KEIM FIXATIEF 1:3 met water verdund en 12 uur wachten voor de volgende laag. Sinterlagen op nieuwe mortellagen behandelen met KEIM etsvloeistof. Gezonde draagkrachtige organische verflagen, saneermortels, slecht- of nietzuigende en gladde ondergronden worden met KEIM Athenit-Fondo behandeld. Ondergronde met haarscheuren en structuurverschillen eveneens met KEIM Athenit-Fondo behandelen. Als slemtoeslag kan KEIM Athenit-Lucente met maximaal 10% KEIM Athenit-Fino aangemaakt worden.                                                                                    
Verwerking
KEIM Athenit-Lucente kruislings met de kwast aanbrengen of airless verspuiten.  Ondergrond eventueel licht bevochtigen. Verf voor applicatie goed oproeren. De eerste laag en eventuele tussenlagen kunnen met een weinig water of KEIM Kalksinterwater
verdund worden. De afwerklaag onverdund aanbrengen. Droogtijd tussen de lagen minimaal 4 uur. Bij doorslag uit de ondergrond kan door een langere droogtijd tussen de lagen (24 – 48 uur) het resultaat verbeterd worden. Het uiteindelijke dekkende
vermogen wordt pas na volledige droging bereikt. In de regel zijn twee lagen afdoende.
Opmerking: afhankelijk van de ondergrond en de luchtvochtigheid kan het sporadisch voorkomen dat er licht glanzende kalk-sinterlagen ontstaan. Dit heeft te maken met het
authentieke karakter van kalkverf. KEIM Athenit-Lucente is op verse kalkmortels en KEIM
Athenit-Fino ook als fresco verwerkbaar.                                                                        
Verwerkingscondities
Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging van de verf: + 5 en 30°C, tocht vermijden, gemorst product direct met water verwijderen.                             
Verbruik
Materiaalverbruik: ca. 0,3 kg/m² voor twee lagen. Het verbruik is een indicatie welke sterk beïnvloed wordt door de applicatiemethode en de ondergrond. Het juiste verbruik is middels een proefvlak ter plaatse te bepalen.                                                                 
Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.                                                                                      
Verpakking
Verkrijgbaar in emmers a 24 kg.                                                                                           
Opslag
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar mits koel (vorstvrij) droog en beschermd opgeslagen.                                                                                                                 
Gevarencodering
Xi: Irriterend
Bevat Calciumhydroxide (chromaatarm volgens TRGS 613)
R38: irriteert de huid
R41: kan oogletsel veroorzaken
S2: buiten het bereik van kinderen houden
S24/25: contact met de ogen en de huid vermijden
S26: na contact met ogen , ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen
S28: bij contact met de huid direct met veel water en zeep afspoelen                            S36/37/39 : geschikte beschermende kleding, handschoenen en gezichtsbescherming
dragen                                                                                                                           
Transport codering
niet van toepassing                                                                                                           
Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.10 13 99
Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.                        
Veiligheidsvoorschriften
Niet te behandelen delen (bijvoorbeeld glas, keramiek, hout, ed ) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Gemorst product direct met veel water verwijderen.
Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken.
Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid
aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

De productspecificatie kunt u hier downloaden

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging van de verf: + 5 en 30°C Tocht vermijden. Gemorst product direct met water verwijderen.