• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Brillantputz Rau Naturweiß

98,59
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Kies kleur
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM BRILLANTPUTZ-RAUPUTZ

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
KEIM Brillantputz-Rauputz als hoogwaardige minerale dun­ lagige lichtgewichtmortel is een geproduceerde droge mortel CR volgens DIN EN 998-1, op basis van minerale bindmid­ delen en hoogwaardige vulstoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED
Als afwerklaag voor het KEIM gevelisolatiesysteem. Deze beschikt over KOMO certificaat nr. IKB 2479-att/15 en het productcertificaat van het Bouwstoffenbesluit IKB 2486/13. Daarnaast als eindlaag voor alle minerale ondergronden, voor zover deze vlak en niet te ruw zijn.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Korrelgrootte : 2 mm, 3 mm en 5 mm
- Water opname : w < 0,5 kg/m2 · h0.5
- Diffusieweerstandsgetal : sd ≤0,1 m

Kleur:wit en volgens KEIM Palette Exclusief.

- Reflectiewaarde :≤ 30 op BGI

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond moet vlak, droog, draagkrachtig en vrij zijn van hechting verminderende restanten. Tevens mag deze niet te sterk zuigen.

Toepassing zonder voorbehandeling
- KEIM Pulverkleber- 90 (mortelweefsellaag)
- KEIM Armierungsmassa -1 00 (mortelweefsellaag)
- KEIM Universeelputz

Grondering met KEIM Putzgrund
- Minerale mortels volgens P 11 en P lil volgens DIN V 18550
- Gips en gipskarton

Applicatie
Giet ca. 5,8 liter water voor één zak (25 kg) in een kuip en voeg de droge mortel toe. Bij het mengen additioneel water toevoegen totdat een romige consistentie wordt bereikt, hierbij een totaalhoeveelheid van 8,5 liter per zak niet over­ schrijden.

De betreffende waterhoeveelheid in een mengkuip gieten, KEIM Brillantputz-Rauputz instrooien en met een langzaam roterende menger homogeen inmengen en enkele minuten goed doorroeren. De aangemaakte mortel wordt met een RVS-spaan korreldik aangebracht en vervolgens gestructu­ reerd. Om aanzetten te vermijden dient men nat in nat per gevelvlak door te werken. Per gevelvlak steeds hetzelfde chargenummer toepassen.

Machinale verwerking
KEIM Brillantputz-Rauputz kan ook met een doorloopmenger gemengd worden en vervolgens met een mortelpomp met variabele aanvoer aangebracht worden. Nadat de mortel is aangebracht, deze op korreldikte afspanen en vervolgens direct met een kunststof of RVS spaan afwerken. Ter vermij­ ding van zichtbare aanzetten per vlak steeds nat in nat doorwerken. Tevens alleen mortels met hetzelfde chargenummer per vlak verwerken.

Verbruik
Rauputz 2 mm :ca. 2,2kg/m2
Rauputz 3 mm :ca. 3,0 kg/m2
Rauputz 5 mm :ca. 5,0 kg/m2

Verwerkingscondities
De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5C te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden. Niet verwerken bij zeer hoge luchttemperaturen en/of sterke wind. De gepleisterde opper­ vlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen, indien nodig bevochtigen.

Opmerking
Bij gekleurde minerale mortel systemen kunnen lichte kleur­ nuances en onregelmatigheden ontstaan welke een product­ eigenschap zijn en geen afwijking. Uit esthetische gronden kan toepassing van een KEIM egalisatieverf aan te bevelen zijn. Om kleurverschillen tussen verschillende charges te voorkomen is het aan te bevelen de te verbruiken hoeveel­ heid in één charge te bestellen.

Overschilderen
Er dient minimaal 5 dagen droging in acht te worden geno­ men alvorens de ondergrond af te werken met een KEIM verfsysteem.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.