• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Concreton-Black

144,37
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM CONCRETON®-BLACK

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Concreton-Bloek is een hoogwaardige sol-silicaatverf geschikt voor dekkende afwerking van beton in een diep zwarte kleur.

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Concreton-Black wordt in het bijzonder toegepast voor het met kleur behandelen van beton. Door het gebruik van een speciaal geselecteerd zwartpigment worden esthetisch intensieve, zwarte betonoppervlakken gecreëerd. Daarnaast biedt KEIM Concreton-Blackk bescherming tegen weersin­ vloeden. KEIM Concreton-Back is niet geschikt voor toepas­ sing op gevelisolatie noch op horizontale of hellende opper­ vlakken. KEIM Concreton-Black kan ook binnen worden toegepast.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Bindmiddelcombinatie van kiezelsol en waterglas (sol-silicaat)
- UV-stabiel
- Mineraal mat
- Intensief zwart in 5 verschillende kleurnuances
- Onbrandbaar

Materiaalkenmerken volgens DIN EN 1504 :
- dichtheid: 1,55 - 1,65 g/cm3
- Kleurbestendigheid pigmenten : A 1
(Fb-code volgens BFS informatieblad Nr.26)
- Droge laagdikte :ca. 150 µ
bij een 2-laags systeem op een gladde ondergrond
- Organisch aandeel : <5 %
- dampdiffusieweerstand : Sd (H20) <0,01


Kleuren
Intensief zwart in 5 nuances:
- Purity
- Forest
- Pearl
- Eclipse
- Aurora

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Verwerking
De ondergrond dient draagkrachtig, droog, schoon en stof­ en vetvrij te zijn en vrij van losse delen.

Niet intacte oude organische verflagen dienen volledig te worden verwijderd. Bij nieuwbeton is verwijdering van los­ singswassen met KEIM Betonsnelreiniger aan te bevelen. Bij sterk zuigende ondergronden of sterk weersbelaste opper­vlakken kan in het KEIM Conereton systeem een verbeterde bescherming tegen waterindringing worden gerealiseerd door toepassing van KEIM Silaanprimer of KEIM Silan-100 (getest volgens ZTV-ING). De daaropvolgende grondlaag met KEIM Concreton-W of Concreton-W-Grof moet in geval
van Silaanprimer volgen na ca. 4 uur en in geval van Silan-100 na 4 tot 24 uur.


Bij zachte, poreuze betonoppervlakken of oude minerale verflagen kan een voorbehandeling met KEIM Conereton­ Fixatief noodzakelijk zijn.

Verwerking
KEIM Concreton-Bloek kan gekwast, gerold of verspoten worden( nozzle 435, verder info raadpleeg technisch informatieblad airless techniek)

Opbouw verfsysteem 2-laags
Grondlaag: KEIM Concreton-Bloek verdund met maximaal 10 % KEIM Conereton-Fixatief (18 kg verf plus max. 2,5 ltr verdunning).

Eindlaag: KEIM Concreton-Bloek onverdund.

Voor en tijdens het werk de verdunde KEIM Concreton-Bloek goed oproeren. Water of ander materiaal mag niet worden toegevoegd.

Verwerkingsvoorschriften
Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5°C tot max. 30°C, relatieve vochtigheid tot max. 80 %. Alleen bij droog weer en niet bij directe zonbelasting of op sterk opgewarm­ de ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, harde wind en regenval.

Droogtijd
Tussen de eerste en de tweede laag een minimale droogtijd van 12 uur handhaven. Na een voorbehandeling met KEIM Silanprimer is de grondlaag binnen 4 uur, met KEIM Silan-100 na 4 tot 24 uur te overschilderen.

Verbruik
Voor een 2-laags systeem KEIM Concreton-Black:
- ca. 0,38 kg /m2 KEIM Concreton-Bloek
- ca. 0,02 l KEIM Conereton-Fixatief

 

Reiniging van gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen. Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

Verpakking
2,5 kg, 5 kg en 18 kg verpakking.

Opslag
In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

Veiligheidsvoorschriften
Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.
Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.