• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM I&F-Grund

217,85
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM I&F GRUND

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
KEIM I&F Grund is een kleurloze oplosmiddelhoudende grondering met een zeer goede waterdampdoorlaatbaar­ heid.

2. TOEPASSINGSGEBIED
KEIM I&F Grund dient ter versteviging van bijzonder moeilij­ ke ondergronden. Typische toepassingen zijn licht krijtende of doorslaande ondergronden.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Verstevigend
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Brokkelt niet
- Resistent tegen vergeling
- Goede hechting

Materiaalkenmerken
- Dichtheid : 0,9 g/cm3
- Sd waarde : 0,02 m

Kleuren
Kleurloos.

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
Verwerking
Met KEIM I&F Grund kunnen problematische ondergronden naar gelang het schadebeeld behandeld worden. Een enke­ le behandeling kan voldoende zijn, over het algemeen is het aan te bevelen om twee lagen aan te brengen met een tussentijdse droging van tenminste 5 uur. KEIM I&F Grund wordt gebruiksklaar aangeleverd en dient onverdund aan­ gebracht te worden. De ondergrond moet draagkrachtig, droog, en stofvrij zijn. Na een droogtijd van tenminste 5 uur kan KEIM I&F Grund afgewerkt worden met KEIM Biosil, Ecosii-ME, Optil, Quarzil, Concreton, Soldalan, of Granital.

Verwerkingscondities
Omgevings-en ondergrondtemperatuur > +5°C.

Verbruik
Afhankelijk van de ondergrond 0,2 l/m2 (2 lagen). Exacte hoeveelheden dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met thinnerverdunning reinigen.

5. VERPAKKING
5 l blikken.

6. OPSLAG
Gesloten verpakking is 12 maanden houdbaar in een koele maar vorstvrije opslag. Warmte en directe zon vermijden. De opslag dient goed geventileerd en vonkvrij te zijn.

7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 1 1

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aan­
bieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau Productcode/Giscode : M-GF 05

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen be­ schermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Buiten bereik van kinderen houden.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de andergrond en/af de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aan­ vaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VWF).