• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Lotexan-N

79,64
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM Lotexan-N                                                                                                                                                                                             
Productomschrijving
Kleurloze hydrofoberende eindlaag op basis van siloxan.

Toepassingsgebied
KEIM Lotexan-N is speciaal geschikt als waterwerende bescherming op poreuze onbehandelde natuursteen.
Alle gebruikelijke natuurstenen, alkalisch en neutraal, worden hierdoor tegen water, zure regen en atmosferische vervuiling beschermd.

Producteigenschappen
KEIM Lotexan-N dringt diep in de poriën van de ondergrond. Na het verdampen van het oplosmiddel blijft de werkzame stof op de poriënwanden en vormt door een chemische reactie met de ondergrond en de luchtvochtigheid de waterwerende werking. De poriën blijven open en de waterdampdoorlaatbaarheid van de ondergrond blijft vrijwel geheel behouden.

Materiaal kenmerken
• Dichtheid: 0.8 g/cm3
• Uiterlijk: kleurloze vloeistof

Verwerkingsvoorschrift
Voor een behandeling met KEIM Lotexan-N moet het natuursteenoppervlak open poriën hebben, moet droog, zuigend, schoon, stofvrij en vetvrij zijn. De te behandelen oppervlakken worden met KEIM Lotexan-N middels een blokwitter of bij voorkeur met een lagedrukspuit (niet sproeien) tweemaal nat in nat, met een tussentijdse droogtijd van 10 minuten zat doordrenkt.

Opmerking
Bij voorbehandeling met reparatiemiddelen of KEIM Silex-OH dient een minimale droogtijd van tenminste 10 dagen in acht te worden genomen.

Indringdiepte
Voor een goed functionerende hydrofobering is normaal gesproken een indringdiepte van 2 mm aan te bevelen. Bij zeer natuursteen met grove poriën kan een minimale indringdiepte van 5 mm nodig zijn.

Verwerkingscondities
Ondergrond- en omgevingstemperatuur moet minimaal 5ºC zijn. Niet in de directe zon of op opgewarmde ondergronden verwerken.

Verbruik
Voor het behalen van de benodigde indringdiepte, schommelen de verbruikswaarden afhankelijk van het porievolume tussen de 0,4 l – 0,8 l/m2, ca. 0,3 l/m2 bij twee lagen. Normaal gesproken is 0,5 l/ m2 voldoende. De genoemde verbruiken zijn richtwaarden. Het exacte verbruik moet proefondervindelijk vastgesteld worden.

Reiniging van gereedschap
In een emmer met water met toevoeging van enkele druppels schoonmaakmiddel. Naspoelen met schoon water.

Verpakking
Verkrijgbaar per 5 liter.

Opslag
Gesloten verpakking is 12 maanden houdbaar in een koele maar vorstvrije opslag. Warmte en directe zon vermijden. Indringen van vocht verhinderen. Aangebroken verpakkingen zorgvuldig sluiten. Toetreding van vocht absoluut vermijden. Gescheiden opslaan van oxyderende stoffen.

Gevarencodering
Xn: Schadelijk voor de gezondheid
N: Schadelijk voor het milieu, bevat aromatische koolwaterstofverbindingen
R10: ontvlambaar
R 51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R 65: Schadelijk. Kan longschade veroorzaken na verslikken
S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren
S23: gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen
S43: Gebruik geen water om te blussen (aan te geven door de fabrikant).
S 61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
S 62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en deverpakking of het etiket tonen.

De productspecificatie kunt u hier downloaden