• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Lotexan

79,64
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM LOTEXAN®

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Kleurloze hydrofobering als eindbehandeling op siloxanbasis.

2. TOEPASSINGSGEBIED
KEIM Lotexan is geschikt als waterwerende bescherming voor minerale pleisters, mineraalverven, beton, kalkzandsteen, en vezelcementplaten. KEIM Lotexan beschermt tegen water, zure regen en atmosferische vervuiling.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
KEIM Lotexan heeft een zeer fijne structuur en dringt diep in de poriën van de ondergrond. Na het verdampen van het oplosmiddel blijft de werkzame stof op de poriënwanden en vormt door een chemische reactie met de ondergrond en de luchtvochtigheid de waterwerende werking. De poriën blij­ ven open en de waterdampdoorlaatbaarheid van de onder­ grond blijft behouden.

- Hoog waterwerend
- Niet filmvormend
- Volledig waterdampdoorlaatbaarheid
- Hoge indringdiepte
- Hoge alkali resistent
- Bestand tegen veroudering

Materiaalkenmerken
- Dichtheid : 0,8 g/cm3
- Uiterlijk : kleurloze vloeistof

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
De ondergrond moet droog, zuigend, schoon, stofvrij en vetvrij zijn.

De te behandelen oppervlakken worden met KEIM Lotexan middels een blokwitter of bij voorkeur met een lagedrukspuit (niet sproeien) tweemaal nat in nat, met een tussentijdse droogtijd van 10 minuten zat doordrenkt.

Opmerking
KEIM Purkristalat lagen kunnen op zijn vroegst na 8 dagen droging met KEIM Lotexan behandeld worden.

Indringdiepte
Voor een goed functionerende hydrofobering is normaal gesproken een indringdiepte van 2 mm aan te bevelen.

Verwerkingscondities
Ondergrond- en omgevingstemperatuur moet minimaal 5°C zijn. Niet in de directe zon of op opgewarmde ondergron­ den verwerken.

Verbruik
Voor het behalen van de benodigde indringdiepte, schom­ melen de verbruiken afhankelijk van het poriënvolume tussen de 0,2 l - 0,8 l/m2, ca. 0,3 l/m2 bij twee lagen. Normaal gesproken is 0,4 l/m2 voldoende. De genoemde verbruiken zijn richtwaarden, afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond.

Het exacte verbruik moet proefondervindelijk vastgesteld worden.

Reiniging van gereedschap
In een emmer met water met toevoeging van enkele druppels schoonmaakmiddel. Naspoelen met schoon water.

5. VERPAKKING
5 l en 25 l verpakking

6. OPSLAG
Gesloten verpakking is 12 maanden houdbaar in een koele, maar vorstvrije opslag. Warmte en directe zon vermijden. Indringen van vocht verhinderen. Aangebroken verpakkingen zorgvuldig sluiten. Toetreding van vocht absoluut vermijden. Gescheiden opslaan van oxiderende stoffen.

7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 11

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau produktcode / Giscode: niet van toepassing