• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Restauro-Giess

152,99
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM Restauro-Giess

Productomschrijving
Minerale droge mortel voor restauratie met hydraulisch bindmiddel.

Toepassingsgebied
KEIM Restauro-Giess een vervangingsproduct voor natuursteen ter reconstructie van figuren en bouwdelen door het gieten van open of gesloten vormen.

Producteigenschappen
Standaard kleuren conform kleurkaart of naar steenmonster. Alle kleuren zijn onderling te mengen. De kleuren zijn gebaseerd op gegoten, niet nabewerkte oppervlakken. Geringe kleurafwijkingen, als gevolg van verschil in uithardingsomstandigheden, zijn niet uit te sluiten.

Technische Kenmerken (WTA 3-11-97/D):
Schudgewicht ca. 1,55 g/cm2
Benodigde hoeveelheid water ca. 0,17 l/kg
Verwerkingstijd max. 45 min
Stollingstijd > 8 h
Drukvastheid ca. 42 N/mm2
Buigtreksterkte ca. 9 N/mm2
Elasticiteitsmodulus ca. 26,0 KN/mm2
Thermische uitzetting ca. 5 x 10-6 (1/K)
Hygroscopische uitzetting 0,9 x 10-3 (mm/m)

Verwerkingsinstructies
De ondergrond- en omgevingstemperatuur moeten minimaal 5ºC zijn.

Aanmaken
KEIM Restauro-Giess mag uitsluitend met water aangemaakt worden, ca. 5 liter op 30 kg. Bij grotere hoeveelheden een mixer of dwangmenger gebruiken. Na een zettijd van 5 min. dient de mortel gemakkelijk gietbaar zijn.

Vormen
Als mal dienen siliconenvormen gebruikt te worden. Het afgietsel mag op zijn vroegst pas na 48 uur uit de vorm gehaald worden.

Nabehandeling
Bewerking aan het afgietsel (hakken etc..) zijn pas op zijn vroegst na 8 dagen mogelijk. Hierbij dient men er rekening mee te houden dat de kleur in de regel lichter wordt.

Verbruik
Ca. 2,2 kg/l.

Opmerking
Genuanceerde kleurtechnische correcties kunnen met KEIM Restauro-Lasur uitgevoerd worden. De verse mortel dient voor applicatie minimaal 10 dagen te drogen.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

Verpakking
Verkrijgbaar per zak a 30 kg.

Opslag
12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

Gevarencodering
Xi: Irriterend
Bevat Cement (chromaatarm volgens TRGS 613)
R38: irriteert de huid.
R41: kan oogletsel veroorzaken
S2: buiten het bereik van kinderen houden.
S22: stof niet inademen.
S24/25: contact met de ogen en de huid vermijden.
S26: na contact met ogen, ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen.
S37/39: geschikte handschoenen en gezichtsbescherming dragen.
S46: bij inslikken direct arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Transport codering
Niet van toepassing.

Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 10 10 Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

Veiligheidsvoorschriften
Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

De productspecificatie kunt u hier downloaden