• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Pulverkleber-90

86,35
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM PULVERKLEBER 90

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Hydraulisch afbindende poederlijm op cementbasis.

2. TOEPASSINGSGEBIED
Lijm- en weefselmortel voor het KEIM gevelisolatiesysteem. Duitse systeem toelating zie Z-33.4.1-45, Z-33.43-185, Z-33.44-188, Z-33.47-727 en Z-33.49- 1183. Valt onder KOMO Attest IKB2479/13.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Eenvoudige verwerking. Hydrofoob ingesteld
Bindmiddelbasis: Cement, kunststof gemodificeerd.

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond moet vlak, schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van hechtingsverminderende restanten. Tevens mag deze niet te sterk zuigen.

Mengverhouding
Giet ca. 5 tot 6 liter water voor één zak (25 kg) in een kuip en voeg de droge mortel toe en meng tot een klontvrije massa, 10 minuten laten rijpen en nogmaals kort doormen­gen. Verwerkingstijd: ca. 1 uur bij 20°(, 60% RV.

Verwerking
Met RVS troffel of kamspaan.

Platenmontage
Aangemaakte KEIM Pulverkleber-90 met troffel of kamspaan volgens de dot/randmethode op de isolatieplaat aanbren­ gen zodat een verlijming van minimaal 40% is gewaar­ borgd. Mineraalwol lamellen worden volvlak gelijmd. Geen lijm op de stootkanten laten komen. De platen sluitend en verspringend van onder naar boven aanbrengen.

Mortelweefsellaag
Aangemaakte KEIM Pulverkleber-90 gelijkmatig op de aan­ gebrachte isolatieplaat aanbrengen, KEIM Glasweefsel aanbrengen met een overlap van 1 00 mm. Nat in nat met KEIM Pulverkleber-90 over zetten. Het weefsel dient zich ongeveer tussen de helft en het bovenste derde deel van de morteldikte bevinden. De mortel/weefsellaag dient minimaal
3 mm - 4 mm dik te zijn.

Verbruik
4 tot 5 kg/m2 voor het lijmen van platen
4 tot 5 kg/m2 voor de mortel/weefsellaag.
Bij het uitvlakken van dikteverschillen zal het verbruik toe nemen.

Verwerkingscondities
De omgevings-en ondergrondtemperatuur dient> +5°C (bij een RV van max 80%) te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden. Niet verwerken bij zeer hoge luchttemperaturen en/of sterke wind. De gepleis­ terde oppervlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen, indien nodig bevochtigen.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

Aandachtspunt
Aangetrokken KEIM Pulverkleber-90 mag niet met water worden verdund, noch met verse mortel worden bijgemengd.

5. VERPAKKING
25 kg zak, 36 zakken per pallet.

6. OPSLAG
1-2 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.1 7 01 01.

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau produktcode / Giscode: ZP 1

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek , hout etc..) door juiste voorzorgsmaatregelen bescher­ men. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.