• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Topsiegel

56,37
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM Topsiegel

Productomschrijving 

Oplosmiddelvrije emulsie, geschikt voor de bescherming en impregnering van minerale en poreuze ondergronden en bestaande minerale verflagen.
KEIM Topsiegel kan zowel binnen als buiten worden toegepast op poreuze ondergronden, op vloeren, daken, en gevels, zoals beton, natuursteen, baksteen, tegels, pleisterwerk, gips en kunststeen. KEIM Topsiegel is tevens geschikt als nabehandeling op horizontale minerale verflagen. KEIM Topsiegel is een kleurloze preventieve bescherming voor gevels, balkons en balustraden, tegen de indringing van oliën, vetten, water, en vereenvoudigt het verwijderen van algen en mossen. Het product is bij uitstek geschikt voor zeer poreuze ondergronden.

Producteigenschappen
KEIM Topsiegel is gebaseerd op een gefluoriseerde acrylpolymeer in een waterige oplossing. Het product is vrij van oplosmiddelen, giftige stoffen en niet ontvlambaar. Het optische beeld en de structuur van het oppervlak blijft gehandhaafd, evenals de dampdiffusie eigenschappen. De poriën worden door deze behandeling niet gesloten, zodat de waterdampdoorlaatbaarheid van de constructie praktisch behouden blijft. KEIM Topsiegel is gebruiksklaar.

Technische kenmerken
• consistentie : kleurloze vloeistof
• dichtheid : ca. 0,8 g/cm³

Verwerkingsvoorschriften en Voorbehandeling
KEIM Topsiegel kan zowel op een droge als een licht vochtige ondergrond worden verwerkt. Alvorens het product aan te brengen dient het oppervlak te worden gereinigd en vervuilingen van allerlei aard te worden verwijderd.

Verwerkingscondities 
KEIM Topsiegel kan worden aangebracht met airless spuit, HVLP of bij kleine oppervlakken, met de kwast tot de ondergrond verzadigd is. KEIM Topsiegel is bij natuurlijke belasting na ca. 24 uur droog en na 7 dagen volledig belastbaar. Omliggende bouwdelen zorgvuldig tegen spatten afdekken. KEIM Topsiegel kan niet worden aangebracht bij regen of vorst worden verwerkt.

Verbruik 
Ondergrond:
Kalksteen : 1,0 l / m²
Zandsteen : 0,8 l / m²
Kalkputz : 0,4 l / m²
Pleisterwerk : 0,3 l / m²
Baksteen : 0,3 - 0,4 l / m²
Beton : 0,2 - 0,3 l / m²
Kunststeen : 0,15 - 0,3 l / m²
Natuursteen : 0,1 - 0,2 l/ m²
Kalkzandsteen : 0,3 - 0,5 l / m²

De aangegeven verbruiken zijn richtgetallen. Exacte hoeveelheden kunnen eventueel op het project middels een proefvlak worden bepaald. 

Reiniging van gereedschap
na de werkzaamheden reinigen met spiritus of benzine.

Verpakking
1 Liter en 5 Liter

Opslag
KEIM Topsiegel is 24 maanden houdbaar mits koel en droog opgeslagen. Opslagtemperaturen mogen niet lager zijn dan + 5°C en niet hoger dan +40 °C. Het
product tegen hitte en directe zon beschermen. Aangebroken verpakkingen dienen zo snel mogelijk te worden verwerkt. Eventuele vochtinwerking op het product is absoluut te vermijden.

Gevarencodering
Niet van toepassing. 

Transport codering
Klasse : 3
Verpakkingsgroep : II
UN-nr : 1170

Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.08 01 11
Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

Veiligheidsvoorschriften
Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek , hout etc..) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op aangrenzende vlakken direct met veel water oplossen en verwijderen.

Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste
ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.
Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

De productspecificatie kunt u hier downloaden