• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Restauro-Lasur

140,92
Op voorraad
Kies kleur
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM Restauro®-Lasur


Productomschrijving
KEIM Restauro-Lasur is een gebruiksklare, dunlagige verf (beits) op basis van sol-silicaat, speciaal ontwikkeld voor het lazuren van natuursteen. KEIM Restauro-Lasur is waterafwijzend en voldoet aan de eisen volgens DIN 18363, 2.4.1.

Toepassingsgebied
KEIM Restauro-Lasur en KEIM Restauro-Fixatief worden bij uitstek toegepast voor de gekleurde lazuurbehandeling van zandsteenoppervlakken, bijv. het aankleuren van reparatieplekken in natuursteen.
KEIM Restauro-Lasur en KEIM Restauro-Fixatief kunnen onderling in elke mengverhouding worden gemengd, naar gelang het gewenste gekleurde lazuureffect. Slecht zuigende ondergronden dienen te worden voorgestreken met KEIM Speciaalfixatief.

Producteigenschappen
Technische Kenmerken
• soortelijk gewicht : 1,15 g/cm3
• dampdiffusieweerstand : sd ≤ 0,01 m

Kleuren 

Volgens de KEIM natuursteenwaaier en volgens KEIM waaier exclusief.

Verwerkingsinstructies
De minerale ondergrond dient droog en stofvrij te zijn. Slecht hechtende oude verflagen dienen te worden verwijderd.

Voorfixatie
Sterk zuigende of verzandende ondergronden dienen te worden voorgefixeerd met onverdunde KEIM Restauro-Fixatief.

Applicatie
Kan uitsluitend met blokwitter of HVLP apparatuur verwerkt worden.

Lazuurlagen
Voor buitentoepassingen is vanwege de eisen met betrekking tot de weersbestendigheid een 2-laags lazuur systeem vereist. Wordt een bijzonder transparant effect gewenst, dan is een eenmalige lazuurlaag mogelijk, indien de ondergrond is voorgefixeerd met de kleurloze KEIM Restauro-Fixatief.

Grondlaag
De lazuur grondlaag dient in het algemeen sterk verdund te worden opgebracht. De verdunning geschiedt in de verhouding 1:1 tot 1:20 met KEIM Restauro-Fixatief, KEIM Speciaal-Fixatief of KEIM Design Base, afhankelijk van het gewenste resultaat.

Eindlaag
De lazuur eindlaag kan onverdund met KEIM Restauro-Lasur of naar gelang het gewenste lazuur effect verdund met KEIM Restauro-Fixatief, KEIM Speciaal-Fixatief of KEIM Design Base worden aangebracht.

Verbruik
Voorfixatie: ca. 0,2 ltr/m2 Voor een 2-laags Lazuur systeem:
0,1 – 0,2 ltr/m2 KEIM Restauro-Lasur en 0,1 – 0,4 ltr/m2 KEIM Restauro-Fixatief.

De opgegeven verbruiken zijn richtwaarden. Het exacte verbruik kan uitsluitend middels een proefvlak worden vastgesteld. Aanvullende bescherming tegen vocht.
Vooral bij een dunlagig lazuur systeem kunnen aanvullende beschermingsmaatregelen nodig zijn bij vlakken met een sterke waterbelasting of ter bescherming van vochtgevoelige ondergronden. In een dergelijk geval wordt een hydrofobering met KEIM Silanprimer en verdunning met Keim Speciaal-Fixatief aanbevolen.

Droogtijden
Tussen voorfixatie van de ondergrond en de lazuur grondlaag een droogtijd van minimaal 12 uur aanhouden, tussen de eerste en de tweede laag een standtijd van 24 uur. Bij gebruik van de KEIM Silanprimer de eerste lazuurlaag nat in nat , dan wel binnen 4 uur aanbrengen. Een hydrofoberingssysteem aanbrengen na het Restauro-systeem is niet aan te bevelen.

Omgevingscondities
Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5°C, relatieve vochtigheid max. 80 %. Alleen bij droog weer en niet bij directe zonbelasting of op sterk opgewarmde ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, harde wind en regenval.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

Verpakking
5 L en 15 L verpakking.

Opslag
KEIM Restauro-Lasur is 12 maanden houdbaar in gesloten verpakking, mits koel maar vorstvrij opgeslagen. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

Gevarencodering
Niet van toepassing

Transport codering
Niet van toepassing.

Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.
Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

Veiligheidsvoorschriften                                                                                     Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

De productspecificatie kunt u hier downloaden

Ondergrond De minerale ondergrond dient droog en stofvrij te zijn. Slecht hechtende oude verflagen dienen te worden verwijderd. Voorfixatie Sterk zuigende of verzandende ondergronden dienen te worden voorgefixeerd met onverdunde KEIM Restauro-Fixatief. Applicatie Kan uitsluitend met blokwitter of HVLP apparatuur verwerkt worden. Lazuurlagen Voor buitentoepassingen is vanwege de eisen met betrekking tot de weersbestendigheid een 2-laags lazuur systeem vereist. Wordt een bijzondertransparant effect gewenst, dan is een eenmalige lazuurlaag mogelijk, indien de ondergrond is voorgefixeerd met de de kleurloze KEIM Restauro-Fixatief. Grondlaag De lazuur grondlaag dient in het algemeen sterk verdund te worden opgebracht. De verdunning geschiedt in de verhouding 1:1 tot 1:20 met KEIM Restauro-Fixatief, KEIM Speciaal- Fixatief of KEIM Design Base, afhankelijk van het gewenste resultaat. Eindlaag De lazuur eindlaag kan onverdund met KEIM Restauro-Lasur of naar gelang het gewenste lazuur effect verdund met KEIM Restauro-Fixatief, KEIM Speciaal-Fixatief of KEIM Design Base worden aangebracht. Verbruik Voorfixatie: ca. 0,2 ltr/m2 Voor een 2-laags Lazuur systeem: 0,1 0,2 ltr/m2 KEIM Restauro-Lasur en 0,1 0,4 ltr/m2 KEIM Restauro-Fixatief De opgegeven verbruiken zijn richtwaarden. Het exacte verbruik kan uitsluitend middels een proefvlak worden vastgesteld. Aanvullende bescherming tegen vocht Vooral bij een dunlagig lazuur systeem kunnen Aanvullende beschermingsmaatregelen nodig zijn bij vlakken met een sterke waterbelasting of ter bescherming van vochtgevoelige ondergronden. In een dergelijk geval wordt een hydrofobering met KEIM Silanprimer en Verdunning met Keim Special-Fixatief aanbevolen. Droogtijden Tussen voorfixatie van de ondergrond en de lazuur grondlaag een droogtijd van minimaal 12 uur aanhouden, tussen de eerste en de tweede laag een standtijd van 24 uur. Bij bgebruik van de KEIM Silanprimer de eerste lazuurlaag nat in nat , dan wel binnen 4 uur aanbrengen. Een hydrofoberingssysteem aanbrengen na het Restauro systeem is niet aan te bevelen. Omgevingscondities Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5oC, relatieve vochtigheid max. 80 %. Alleen bij droog weer en niet bij directe zonbelasting of op sterk opgewarmde ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, harde wind en regenval.