• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Soldalan Verdunning

22,99
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM Soldalan-Verdunning

Productomschrijving
KEIM Soldalan-Verdunning is een silicaatachtige verdunning en grondering op basis van een volledig nieuwe bindmiddelcombinatie van kiezelsol en waterglas.

Toepassingsgebied
KEIM Soldalan-Verdunning dient als verdunning voor KEIM Soldalan en KEIM Soldalan- Grof. Bij het toepassen van KEIM Contact-Plus als grondlaag onder het KEIM Soldalan systeem, dient KEIM Contact-Plus met KEIM Soldalan-Verdunning verdund te worden. Tevens kan KEIM Soldalan-Verdunning als grondering gebruikt worden op sterk zuigende ondergronden.

3. Producteigenschappen
• Bindmiddel: combinatie tussen kiezelsol en waterglas (= solsilicaat)
• Silicaatachtig
• Duurzaam
• UV-bestendig
• Onbrandbaar
• Dampdiffusie open, niet filmvormend, microporeus
• Vrij van oplosmiddelen en weekmakers

Materiaal kenmerken
• Dichtheid ca. 1,03 g/cm3
• pH-waarde >11
• Organisch aandeel < 5%

Kleur
Melkachtig met blauw waas.

Waarschuwing
Het vermengen met andere producten is niet
toegestaan. Dat geldt ook voor KEIM-producten die
geen onderdeel uitmaken van het KEIM Soldalansysteem.

4. Verwerkingsinstructies
Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn. Loszittende lagen mechanisch of middels water onder hoge druk verwijderen. Beschadigingen met een geeïgend reparatiemateriaal herstellen in de structuur
van het omliggende werk. Sinterhuid verwijderen. Sterk zuigende ondergronden met KEIM Soldalan-Verdunning voorstrijken.

Verwerking

Als grondering: KEIM Soldalan-Verdunning onverdund opbrengen. Als verdunning voor de eerste laag: Normaal gesproken ca. 10% aan de eerste laag KEIM Soldalan, KEIM Soldalan-Grof of KEIM Contact-Plus toevoegen en goed doorroeren (max. 2,5 liter per 25 kg verf)

Verwerkingsvoorschriften
Lucht en ondergrondtemperatuur > 5ºC.

Verbruik
Afhankelijk van de ondergrond 0,1-0,2 liter/m2 per laag. Exacte hoeveelheden dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Reiniging van gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. Verpakking
1 litel, 5 liter en 20 liter jerrycan.

6. Opslag
In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

7. Gevarencodering
Niet van toepassing

8. Transport codering
Niet van toepassing.

9. Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 06 02 99. Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften
Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel
water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid
aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF)

De productspecificatie kunt u hier downloaden

Lucht en ondergrondtemperatuur > 5ºC.