• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Calcmat MM15

34,34
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM CALCMAT MM 15

Metsel- en voegmortel op basis van natuurliik hydraulische kalk

1. Productomschrijving
CALCMAT MM15 is een metsel- en voegmortel op basis van zuivere, natuurlijk hydraulische kalk (NHL 3,5 CE, volgens EN 459-1) en hoogwaardige gezeefde zanden.
Door de unieke product eigenschappen zijn deze mortels met name geschikt voor toepassing in de restauratie. Maar ook toepassing in de moderne nieuwbouw staat garant voor een goede vochthuishouding.

2. Toepassingsgebied
CALCMAT MM15 is geschikt voor het metselen en voegen van bakstenen en het stellen en voegen van poreuze natuursteen.

3. Producteigenschappen
• optimale vochthuishouding
• lage E-modulus (zeer taai)
• uitstekende hechting
• eenvoudig en makkelijk te verwerken

Technische Kenmerken (EN 459-1)
• Korrelgrootte : 0 - 1,25 mm
• w/p ratio : 0,18
• Spreidmaat : 160 mm
• Drukvastheid : 3,5 - 10,0 N/mm2
• Brandklasse : A 1
• Diffusieweerstandsgetal IJ: 8

4. Verwerking
Voorbehandeling voegwerk.
Bestaande voeg- en metselwerk grondig controleren. Bestaande cementvoegen volledig verwijderen. Aangetaste voegen op basis van kalk grondig uitkrabben tot op de gezonde legmorteL
De bestaande voeg minimaal 1,5 maal de voeghoogte goed vierkant uithalen.
Door vocht en zout aangetaste stenen verwijderen en vervangen door bijpassende steen. Scheuren waar nodig vertanden.
Ondergrond afspuiten met water onder druk teneinde alle stof en losse delen te verwijderen.

Aanmaken
CALCMAT MM15 kan met een korfmengerin een kuip aangemaakt worden of met een speciemolen. Neem voldoende mengtijd in acht (5 tot 7 minuten) zonder te overmengen, daar anders sterke reductie in de sterkte ontwikkeling kan ontstaan.
Watertoevoeging: ca 172- 188 mi/kg (4,3-4,71 per zak).

Verbruik
Als metselmortel; afhankelijk van de steensaart en de voegbreedte en de gekozen opbouw. Een en ander op basis van een proefstuk vaststellen.
Voorbeeld;Bij gebruik van een waalformaat steen (21 Ox1 000x50) uitgevoerd in steens metselwerk. Met een voeg van 8 mm is het verbruik ongeveer 75 kg, het verbruik bij halfsteens metselwerk is ongeveer 32 kg. Als voegmortel; afhankelijk van de steensoort en de voegbreedte van 5 tot
12 kg/m2

Verwerkingscondities
Bij het metselen dient de te gebruiken steen voldoende bevochtigd te worden.
Vers werk afdoende tegen regen beschermen.
Omgevings-en ondergrondtemperatuur tussen +5°( en
30°( aanhouden tijdens applicatie en droging van de mortel. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden. De ondergrond tijdens en na de applicatie tegen wind en regen beschermen.

Nabehandeling
Gedurende de afbindfase het werk regelmatig besproeien met water teneinde een goede hydratatie van de mortel te bevorderen.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. Verpakking
25 kg zak, 42 zakken op een pallet.

6. Opslag
1 2 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.1 7 01 01

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschrilten ter recycling aanbieden.

8. Veiligheidsvoorschriften
Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen.
Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.