• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Hydrophobin-2000

162,58
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM HYDROPHOBIN-2000

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
KEIM Hydrophobin-2000 is een waterverdunbaar, oplosmiddelvrij grondeer-impregneerconcentraat op basis van silan/siloxan.

2. TOEPASSINGSGEBIED
KEIM Hydrophobin-2000 dient (met water verdund) als grondering ter reducering van zuiging in de ondergrond, als versteviging en hydrofobering van poreuze minerale onder­ gronden.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
KEIM Hydrophobin-2000 dringt diep in de ondergrond, en bouwt een water afwijzende zone op zonder de water­ dampdoorlaatbaarheid van de ondergrond te veranderen.

- sterk water afwijzend.
- verstevigend
- niet filmvormend
- volledige waterdamp- en co2 doorlaatbaarheid
- hoge indringdiepte
- alkalibestendig

Technische kenmerken

- Consistentie : geel tot roodbruin transparante vloeistof. De specifieke kleur heeft geen invloed op de gebruiksgeschiktheid
- Dichtheid :ca. 1,0 g/cm3
- Vlampunt : 2SOC

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
De ondergrond moet zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn. KEIM Hydrophobin-2000 in verhouding 1 :9 verdund met schoon leidingwater ( 1 deel Hydrophobin-2000 bij 9 delen water voegen). De te behandelen delen worden met KEIM Hydrophobin-2000 met een zachte borstel of beter nog vloeiend (niet verspuiten) tweemaal nat in nat en zat ge­ drenkt (NB: veiligheidsbril dragen).

Aandachtspunt
Aangemaakte (verdunde) Hydrophobin-2000 dezelfde dag gebruiken. Het is dus aan te bevelen uitsluitend die hoeveelheid aan te maken welke dezelfde dag nog verwerkt kan worden. Pas vanaf de volgende dag is applicatie van een volgende laag mogelijk.

Verwerkingsvoorschriften
Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5°C. Niet in direct zonlicht of op een door zon verwarmde ondergrond verwerken.

Verbruik
Ca. 0,02 l/m2 KEIM Hydrophobin-2000 (Concentraat) met 0,18 liter schoon leidingwater. Het aangegeven verbruik is een richtlijn en is sterk afhankelijk van de aard van de ondergrond. Exacte verbruik middels proefvlak in het werk bepalen.

Reiniging van gereedschap
In een emmer water, met toevoeging van enkele druppels afwasmiddel. Nawassen met stromend water.

5. VERPAKKING
1 l verpakking

6. OPSLAG
KEIM Hydrophobin-2000 is 12 maanden houdbaar mits koel en droog opgeslagen(+0°C tot 30°C).
Het product tegen hitte en directe zon beschermen. Aangebroken verpakkingen dienen zorgvuldig weer te worden gesloten. Inwerking van vocht absoluut vermijden.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.07 01 99
Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau produktcode / Giscode: M GF 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren