• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Porosan-Trass-Cementputz

33,33
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM POROSAN®-TRASS-CEMENTPUTZ

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Hydraulisch afbindende droge mortel op basis van cement, trass, vorstbestendige dolomietzand, en toeslagstoffen. Nor­ maalmortel volgens DIN EN 988-1. De drukvastheid komt overeen met mortelcategorie CS IV (PIII volgens DIN V 18550). Bij toepassing als hechtspritzmortel in het KEIM Saneerputzsysteem conform het WTA merkblad 2-9-04/D wordt het product netvormig aangebracht met een dekking tot 50 %van het oppervlak.

2. TOEPASSINGSGEBIED
Als hechtspritzmortel (niet dekkend)
KEIM Porosan-Trass-Cementputz wordt als spritzmortel ge­ bruikt om hechting tussen een slecht zuigende ondergrond en KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP of KEIM Porosan­ Ausgleichsputz te bewerkstelligen.

Als volvlak kelderwand, buiten- of plintmortel
KEIM Porosan-Trass-Cementputz wordt volvlak rond en onder maaiveld toegepast. Samen met de KEIM Porosan­ Dichtungsschlämme vormt de mortel een verticale afdichting van het bouwdeel zowel voor buiten als voor binnen. KEIM Porosan-Trass-Cementputz kan ook tot 30cm boven het maaiveld als plintmortel worden toegepast.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Korrelgrootte: 0- 5mm
- hydraulisch uithardend
- goede hechting
- veelzijdige toepassing
- hoge vorstbestendigheid
- bestand tegen vocht en spatwater

Technische kenmerken (DIN EN 998-1)
- Drukvastheid : ≤ 6,0 N/mm2 (CS IV)
- Brandklasse : A 1
- Hechtsterkte : > 0,08 N/mm2
- Water opname : W2
- Diffusieweerstandsgetal µ : < 25
- Warmtegeleiding À 1 o, dcoog :
≤ 0,82 W/(mK) bij P 50%
≤ 0,89 W/(mK) bij P 90%

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
Ondergrondvoorbehandeling
Als spritzmortel (niet dekkend). De bestaande zoutbelaste ondergrond ontdoen van zouthoudende delen waarbij de bestaande pleister tot ca. 80 cm (erg belangrijk) in het ge­ zonde deel verwijderd moet worden. Zouthoudende ver­ wijderde pleisterresten direct afvoeren. Aangetaste voegen verwijderen tot een diepte van 2 cm, zouthoudende stenen vervangen. De wand grondig (droog) reinigen met ( harde nylon borstel), en aansluitend het stof verwijderen (met lucht onder druk). Als volvlak kelderwand, buiten- of plintmortel. Bij de aansluiting met het maaiveld de muur tot op het funda­ ment ontgraven.

Applicatie
Als spritzmortel (niet dekkend): Een zak (25kg) KEIM Porosan-Trass-Cementputz met ongeveer 4,3 liter water op spritzbare consistentie aanmaken. Het aangemaakte product met spritzmolen of stoffer netvormig aanbrengen met een dekking van 50 tot 70%. De ondergrond moet nog duidelijk zicht­ baar zijn. De aangemaakte mortel is ongeveer 1 uur ver­ werkbaar.

Als volvlak kelderwand, buiten- of plintmortel: Een zak (25kg) KEIM Porosan-Trass-Cementputz met ongeveer 3,6 liter water aanmaken. Mortel in gewenste dikte volvlak aanbrengen. Na het opstijven licht rasteren voor de vervolgbehandeling of met een weinig water afwerken.

Nabehandeling
Geen

Standtijden en droging
De standtijd KEIM Porosan-Trass-Cementputz is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de consistentie en de mate van zuiging van de ondergrond : in de regel geldt voor de spritzlaag 1 tot 2 dagen. Bij langere standtijden kan er een sinterlaag ontstaan welke bij de vervolgbehandeling ver­ wijderd moet worden. Bij volvlak gebruik minimaal 2 dagen standtijd aanhouden.

Verwerkingscondities
De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 oe te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Niet verwerken bij te verwachten nachtvorst.

Verbruik
- Als spritzmortel (niet dekkend). 1 zak (25kg) zak is voldoende voor ca. 5 m2 spritzlaag.
- Als volvlak kelderwand, buiten- of plintmortel 1 zak (25kg) is voldoende voor ca. 1,6 m2 /cm laagdikte.

5. VERPAKKING
25 kg zakken, 42 zakken per pallet= 1 050kg

6. OPSLAG
1-2 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 01 01

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouw-afval afvoeren. Uitsluitend lege ver­ pakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbeu produktcode / Giscode: ZP 1

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch.Niet te behandelen opper-vlakken (zoals glas, natuursteen, kera­ miek , hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen bescher­ men. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.