• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP

64,93
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM POROSAN®-TRASS-SANIERPUTZ-NP

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Droge mortel op basis van trass, kalk, vorstbestendig zand, cement alsmede toeslagen ten behoeve van de gewenste eigenschappen. Saneermortel ® volgens DIN EN 988-1. De drukvastheid komt overeen met mortelcategorie CS 11 (Pil volgens DIN V 18550). KEIM Porosan Trass-Sanierputz-NP voldoet aan de eisen van het WTA merkblad 2-9-04/D en is WTA gecertificeerd.

2. TOEPASSINGSGEBIED
KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP is een poriën hydrofobe speciaal mortel voor zowel buiten als binnen en wordt toegepast als herstelmortel van met zoutbelaste (gepleisterde) gevels boven het maaiveld. Het product is tevens geschikt voor het bepleisteren van wanden met een verhoogde vochtbelasting bij historische gebouwen, binnenwanden, kelders etc. Het product is niet inzetbaar als waterkerende pleister bij bv. maaiveldaansluitingen. Niet geschikt voor het verhelpen van condensatieproblemen. Zonder additionele maatregelen niet afdoende bij drukkend water (wegnemen oorzaak noodzakelijk).

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- korrelgrootte : 0 - 1,2 mm
- porositeit : > 40 %
- minerale saneermortel volgens WTA met groot zout bufferend vermogen
- hoge porositeit als gevolg van luchtporiënvorming met als gevolg een hoog diffusiegetal en uitstekend drogend vermogen
- machinaal te verwerken
- voorkomt zoutuitbloeiing aan het oppervlak (hoog zoutvasthoudend vermogen)
- waterafwijzend (verminderde capillaire geleiding)

Technische kenmerken (DIN EN 998-1}
- Drukvastheid : 1,5 - 5,N/mm2
- Brandklasse : A 1

- Hechtsterkte : > 0,08 N/mm2
- Water opname : > 0,3 kg/m2 na 24h conform de WTA-eisen

Diffusieweerstandsgetal f.l : ca. 7
Warmtegeleiding À-10, droog :
≤ 0,82 W/(mK) bij P=50%
≤ 0,89 W/(mK) bij P=90%
(tabelwaarde volgens EN 1745)

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
De bestaande zoutbelaste ondergrond ontdoen van zout­ houdende delen waarbij de bestaande pleister tot ca. 80 cm (erg belangrijk) in het gezonde deel verwijderd moet wor­ den. Zouthoudende verwijderde pleisterresten direct afvoe­ ren. Aangetaste voegen verwijderen tot een diepte van 2 cm, zouthoudende stenen vervangen. De wand grondig (droog) reinigen met ( harde nylon borstel), en aansluitend het stof verwijderen ( met lucht onder druk). Sterk zuigende onder­ gronden voorbevochtigen. Op niet zuigende of harde natuursteen muren wordt eerst een spritzlaag met KEIM Porosan-Trass-Cementputz aangebracht met een dekking van
50 - 70% (de ondergrond blijft zichtbaar). Verdiepte vlak­ ken, gaten en sterke oneffenheden worden met KEIM Poro­ san-Ausgleichsputz-NP uitgevlakt (let op standtijd).

Verbruik
Materiaalverbruik: ca. 1,1 kg/m2 per mm laagdikte.
- Watertoevoeging: 5- 5,7liter per zak.

Aanmaken
KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP wordt met de gebruike­ lijke mortelpompen (b.v. P.F.T., G4, G5, Putzknecht S48, (M-tec M3) zonder namenger en LP-snekkemantel verwerkt. Kleine hoeveelheden worden met de korfmenger gemengd (mengtijd ca. 2 minuten).

Niet geschikt voor (beton)molens. Te lange mengtijd ver­ mijden! De mortel in een soepele, stabiele consistentie aan­ maken en op de te behandelen ondergrond aanbrengen. Geen toeslagen gebruiken.

Mortelopbouw
Om de functionaliteit van de saneermortel te waarborgen is het gebruikelijk de mortel in twee lagen, van 1 0 tot 20 mm per laag aan te brengen. Eerste laag goed opruwen, droogtijd voor de vervolgbehandeling 1 dag, per mm laag­ dikte. Zouten welke gedurende de droging van de eerste laag aan het oppervlak kristalliseren, voor het aanbrengen van de tweede laag, droog verwijderen. Totale laagdikte niet dikker dan 40 mm. Indien dikkere lagen noodzakelijk zijn eerst KEIM Porosan-Ausgleichsputz- NP toepassen.

Verwerkingscondities
De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 oe te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden.

Niet verwerken bij zeer hoge luchttemperaturen en/of sterke wind. De gepleisterde oppervlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen, indien nodig bevochtigen.

Standtijden en droging
De standtijd KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de consistentie en de mate van zuiging van de ondergrond: in regel geldt per mm laag­ dikte 24 uur, en na uitharding is overschilderen mogelijk met KEIM minerale verfsystemen na minimaal 1 0 dagen. In vochtige ruimten (relatieve luchtvochtigheid > 65%) moet de luchtvochtigheid door voorzichtige conditionering (verwar­ men, ventileren en luchten) teruggebracht worden. Het is tevens van belang dat behandelde binnenruimten goed belucht worden.

Overpleisteren en verschilderen
Eindlagen met andere KEIM pleisters zijn ( na de aangehou­ den droogtijd) mogelijk, mits de sd_waarde van deze mortel onder de 0,2 m ligt. Het overschilderen kan op z'n vroegst na 1 0 dagen plaatsvinden. Alvorens te schilderen is een behandeling van het oppervlak met KEIM Etsvloeistof 1 : 3 verdund met water en naspoelen met schoon water aan te bevelen. De functionaliteit van KEIM Trass-Sanierputz-NP is alleen gewaarborgd bij toepassing van een zeer hoog damp-open KEIM verf systeem zoals bv. KEIM Purkristalat, KEIM Granital, KEIM Soldalan, KEIM Quarzil, KEIM Biosil, KEIM Ecosil, KEIM Optil etc.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING
25 kg zak, 42 zakken per pallet= 1050 kilo.

6. OPSLAG
1-2 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgesla­
gen.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.1 7 01 01.

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege ver­ pakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau produktcode / Giscode: ZP 1

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch.Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, kera­ miek , hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen bescher­ men. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.