• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Restauro-Fuge

152,99
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Kies kleur
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM Restauro-Fuge


Productomschrijving
Minerale droge voegmortel op basis van een hydraulisch bindmiddel.

Toepassingsgebied
KEIM Restauro-Fuge is een voegmortel specifiek voor het voegen van natuursteen. Hij kan eveneens gebruikt worden voor voegherstel van keramische baksteen, kalkzandsteen etc.

Producteigenschappen
Standaard kleuren volgens KEIM Natuursteenwaaier. Speciale kleuren volgens monster op aanvraag. Alle kleuren zijn onderling mengbaar. De kleuren zijn bepaald op basis van afgewerkte oppervlakken. Geringe kleurafwijkingen zijn niet uit te sluiten als gevolg van wisselende temperaturen en luchtvochtigheid.

Technische Kenmerken (WTA 3-11-97/D):
Schudgewicht: ca. 1,55 g/cm³
Benodigd water: ca. 0,15 ltr/kg
Verwerkingstijd: maximaal 45 min
Opstijftijd: ca. 5 uur
Drukvastheid: 8 N/mm²
Buig/treksterkte: 3 N/mm²
E-modulus: 9000 N/mm²
Thermische uitzetting: 7 x 10 -6 (1/K)
Hygrische uitzetting: 0,7 (mm/m)

Verwerkingsinstructies
De ondergrond- en omgevingstemperatuur moeten minimaal 5ºC zijn.

Voorbehandeling
Uithalen: Beschadigde voegen evenals alle cementgebonden voegen tot een diepte gelijk aan twee maal de voeghoogte volledig verwijderen.

Reinigen: De opengewerkte voegen goed schoonspoelen.

Bevochtigen: De aangemaakte voegmortel moet op een vochtige ondergrond aangebracht worden. Goed voornatten is derhalve noodzakelijk. Een overmaat aan water met spons opdeppen.

Aanmaken
KEIM Restauro-Fuge wordt uitsluitend aangemaakt met schoon leidingwater, ca. 4,5 liter op een zak van 30 kg. Bij grote hoeveelheden gebruik maken van dwangmenger. Nadat de mortel is aangemaakt deze ongeveer 5 minuten laten rijpen. De mortel dient een aardvochtige consistentie te hebben.

Applicatie
De gerijpte mortel wordt met een voegijzer stevig in de voeg gedrukt. Het nieuwe voegmateriaal niet
doorstrijken. Bij vol en zat voegwerk de mortel iets dikker aanbrengen en tijdens het afbinden terugkrabben. Bij terugliggende voegen de mortel iets open krabben.

Nabehandeling
De verse voeg beschermen tegen te snelle uitdroging ( verbranding) en regen.

Verbruik
ca. 0,4 kg per strekkende meter voeg bij een voeghoogte van 1 cm en een diepte van 2 cm.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

Verpakking
Verkrijgbaar per zak a 30 kg.

Opslag
12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

Gevarencodering
Xi: Irriterend
R38: irriteert de huid.
R41: kan oogletsel veroorzaken.
S2: buiten het bereik van kinderen houden.
S22: stof niet inademen.
S24/25: contact met de ogen en de huid vermijden.
S26: na contact met ogen, ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen.
S37/39: geschikte handschoenen en gezichtsbescherming dragen.
S46: bij inslikken direct arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Transport codering
Niet van toepassing.

Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 01 01 Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

Veiligheidsvoorschriften
Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Chromaatarm volgens TRGS 613 In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

De productspecificatie kunt u hier downloaden