• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Turado 0,3

52,68
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM TURADO 0.3

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
KEIM Turado 0.3 is een universeel inzetbare mine- rale fijne afwerkmortel voor binnen en buiten. KEIM Turado 0.3 voldoet aan de mortelcategorie GP CS III volgens DIN EN 998-1.

2. TOEPASSINGSGEBIED
KEIM Turado 0.3 is universeel inzetbaar op draagkrachtige minerale ondergronden in de mortelgroepen CS II, CS III en CS IV, en op kunst- harsgebonden verf- en stuclagen zowel binnen als buiten.

KEIM Turado 0.3 is geschikt voor het afwerken en uitvlakken van draagkrachtige oude pleisterla- gen of verflagen in laagdikten per laag van 5 m; als inbedmortel voor wapeningslagen (inbedding van KEIM glasweefsel) en als hechtlaag op gladde betonoppervlakken.

KEIM Turado 0.3 is bijzonder geschikt om fijn te schuren, er ontstaat een zeer fijne oppervlaktestructuur.

Niet geschikt voor gebruik op plasto-elastische- of verzepende ondergronden.


3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
− Natuurlijke lichte kleur
− Optimaal te schuren
− Fijne oppervlaktestructuur
− Bind spanningsarm af
− Ideaal voor afwerking van neggekanten

Technische kenmerken
− Drukvastheid : CS III
− Korrelgrootte : 0 – 0,3 mm
− Kleur : natuurwit
− Wateropname : W2 (EN 998-1)
− Waterdampdoorlaatbaarheid : µ ≤ 15

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
Voorbereiding
De ondergrond moet worden gecontroleerd op draagkracht.

Losse delen van oude pleisterlagen dienen me- chanisch of middels hogedrukreiniging te worden verwijderd.

Hechting verminderende substanties op beton, zoals ontkistingsolie en dergelijke, verwijderen. Sterke oneffenheden eerst uitvlakken met KEIM Turado.

Verwerking
Sterk zuigende ondergronden voorbevochtigen. KEIM Turado 0.3 (25 kg) aanmaken met ca. 7,0 – 7,25 l schoon leidingwater, vervolgens met een korfmenger het materiaal mengen tot een ho- mogene, klontvrije massa ontstaat. Kort laten rijpen. De verwerkingstijd is, afhankelijk van tem- peratuur en luchtvochtigheid, ca 40 min. Al aangetrokken materiaal niet opnieuw opmen- gen met water. De verwerking kan zowel hand- matig als machinaal plaats vinden.

Laagdikte
Verwerking in één of meer lagen, per laag mini- maal 3 mm en maximaal 5 mm.

Wapening
KEIM Turado 0.3 in een egale laagdikte opzetten en vlak afwerken. Het wapeningsweefsel met de troffel kreukvrij in de natte pleister bedden (banen 10 cm overlappend) en deze nogmaals met KEIM Turado overzetten.

Afwerklaag
Bij toepassing als afwerklaag schuren met sponsbord.

Verbruik
Ca. 1,4 kg /m² per mm laagdikte

Nabehandeling
De verse putzlaag beschermen tegen te snel uitdrogen en indien nodig regelmatig bevochtigen met water.

Verwerkingscondities
De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5°C te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden. De gepleisterde opper- vlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen. Niet met andere producten mengen.

Droogtijd tussen de lagen is 1 dag per mm laag- dikte. Voor het aanbrengen van een verfbehandeling dient de ondergrond minimaal 10 dagen te drogen.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING
25 kg zak, 42 zakken op een pallet.

6. OPSLAG
12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 01 01

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoe- ren. Uitsluitend lege verpakking volgens voor- schriften ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Giscode : ZP 1

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zo- als glas, natuursteen, keramiek , hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.