• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Concreton-C

129,37
Op voorraad
Kies kleur
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM Concreton-C

Productomschrijving

KEIM Concreton-C is een sol-silicaat-acrylaat verf (hybride) voor de bescherming van beton volgens ZTV-ING OS-B en OS-C. Beschermt beton tegen indringing van agressieve schadelijke stoffen uit de atmosfeer en heeft een verhoogde carbonatatieremming.

Toepassingsgebied

De toepassing KEIM Concreton-C op beton geschiedt in combinatie met KEIM Silan-100, volgens richtlijn OS-B van de ZTV-ING respectievelijk OS-2 van de RiliSIB (richtlijn voor de bescherming en instandhouding van van betonbouwdelen) Samen met de KEIM Concreton-Feinspachtel voldoet het systeem  aan OS-C van de ZTV-ING respectievelijk OS-4 volgens Rili-SIB. In geval van een hoge weer-/of strooizoutbelasting kan de gespachtelde oppervlakte tevens nog met KEIM Silan-100 worden behandeld.
Als alternatief voor de KEIM Silan-100 kann KEIM Hydrophobin-2000 worden toegepast. KEIM Concreton-C is niet geschikt voor horizontale, zwak hellende weerbelaste bovenzijden.

Producteigenschappen
KEIM Concreton-C beschermt het beton tegen indringing van agressieve schadelijke stoffen uit de atmosfeer.

KEIM Concreton-C heeft een verhoogde carbonatatieremming in combinatie met een goede waterdampdoorlaatbaarheid en werkt tevens als bescherming tegen chloridebelasting. Het oppervlak van het product is door het aandeel silicaat in het bindmiddel mineraal mat.

Bindmiddel
Bindmiddelcombinatie van kiezelsol en reinacrylaat.
Technische kenmerken: vaste stof gehalte : 58 % en soortelijk Gewicht : ca. 1,4 g/ cm³.

Materiaalkenmerken volgens DIN EN 1504 Carbonatatieweerstand : sd (CO2) = 200 m Waterdampdiffusieweerstand : sd (H2O) = 0,07 m
Wateropnamecoëfficiënt : w = 0,09 (kg/m² h0,5)
Afschuifsterkte TNORM : 1,9 N/mm2
Afschuifsterkte F-T wissel: 1,5 N/mm2 lichtechtheid kleurpigmenten : A1 (Fb-Code volgens BFS-merkblad 26)

Kleuren
Volgens de KEIM Kleurenwaaier-Exclusief.


Verwerkingsinstructies en Ondergrondvoorbereiding
De ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof en vetvrij zijn. Losse delen, vervuilingen, oliehoudende stoffen, mos en alg, slechte oude organische verflagen dienen volledig verwijderd te worden. Bij nieuw beton de resten van bekistingolie verwijderen met de KEIM Betonsnelreiniger.

Applicatiemethode                                                                                               KEIM Concreton-C wordt gebruiksklaar aangeleverd. De verf aanbrengen met behulp van borstel, roller of airless spuit ( nozzle 0,68 mm resp. 0,027 inch; voor verdere info raadpleeg KEIM-Nederland).                                                                                                                                                                                                              Verwerking                                                                                                  Verwerking geschiedt altijd in twee lagen.
Onbehandelde betonvlakken dienen volgens ZTV-ING OS-B met KEIM Silan-100 te worden voorbehandeld.

Verwerkingsvoorschriften
Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5ºC, relatieve vochtigheid max. 80 %. Alleen bij droog weer en niet bij directe zonbelasting of op sterk opgewarmde ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, harde wind en regenval.

Droogtijd
Na ca. 6 uur is de verfoppervlakte droog, na ca. 2 dagen volledig uitgehard.
Tussen de twee lagen dient een droogtijd van ca. 12 uur te worden aangehouden.
Na de voorbehandeling met KEIM Silan-100 is de grondlaag na ca. 4 – 24 uur aan te brengen, na voorbehandeling met KEIM Hydrophobin-2000 na ca. 24 uur. (bij 20 ºC en 60% RV).

Verbruik
0,3 kg/m² bij 2 lagen; bij een ruwe ondergrond of een sterke structuur ligt het verbruik hoger. De aangegeven verbruiken zijn richtwaarden. Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerking kunnen deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per project d.m.v. proefvlakken bepaald worden.
Droge laagdikte: 150 μ bij een verbruik van minstens 0,3 kg/m² op een gladde ondergrond.

Reiniging van gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen. Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

Verpakking
5 kg en 20 kg verpakking.

Opslag
In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

Veiligheidsvoorschriften
Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.
Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

De productspecificatie kunt u hier downloaden

Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5oC, relatieve vochtigheid max. 80 %. Alleen bij droog weer en niet bij directe zonbelasting of op sterk opgewarmde ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, harde wind en regenval. Droogtijd Na ca. 6 uur is de verfoppervlakte droog, na ca. 2 dagen volledig uitgehard. Wachttijd Tussen de twee lagen dient een droogtijd van ca. 12 uur te worden aangehouden. Na de voorbehandeling met KEIM Silaanprimer 100 is de grondlaag na ca. 4 24 uur aan te brengen, na voorbehandeling met KEIM Hydrophobin na ca. 24 uur. (bij 20 oC en 60 % RV). Verbruik 0,3 kg/m2 bij 2 lagen; bij een ruwe ondergrond of een sterke structuur ligt het verbruik hoger. De aangegeven verbruiken zijn richtwaarden Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerking kunnen deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per project d.m.v. proefvlakken bepaald worden.