• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Concreton-W

122,84
Op voorraad
Kies kleur
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM Concreton-W 

KEIM Concreton-W is een waterwerende strijkklare sol-silicaatverf volgens DIN EN 1504 ter bescherming van beton tegen waterindringing, veroudering en chloridecorrosie. Het product is niet geschikt voor horizontale of zwak hellende weerbelaste delen. Bij haarscheurtjes in de ondergrond kan als eerste laag de KEIM Concreton-W-Grof worden aangebracht.

Toepassing
KEIM Concreton-W beschermt het beton tegen indringen van schadelijke stoffen uit de atmosfeer. KEIM Concreton-W heeft een verhoogde carbonatatiewerking, in combinatie met een perfecte waterdampdoorlaatbaarheid, en werkt tevens als bescherming tegen cholirebelasting. Het oppervlak van KEIM Concreton is door het aandeel silicaat in het bindmiddel mineraal mat.
 
Voorbehandeling
De ondergrond moet draagkrachtig, droog, niet verkrijtend, schoon, stof en vetvrij zijn. Losse delen, vuil en vet, mos en algen, mechanisch of met hoge druk water verwijderen. Ontbrekende delen en beschadigingen met een geschikt reparatiemiddel repareren. Bij nieuw beton de resten van bekistingsolie verwijderen met KEIM Betonsnelreinger.

Verwerking en opbouw van de verflaag
KEIM Concreton-W kan verkwast, gerold of gespoten worden (airless norzel 0,79mm resp. 0,027 inch). Het product wordt gebruiksklaar aangeleverd. Concreton-W-Grof moet met de kwast worden aangebracht. Verdunning met KEIM Concreton-Fixatief (max 10%). Verwerking geschiedt altijd in 2 lagen. Omgevings- en ondergrondtemperatuur altijd boven de 5 graden Celcius en een relatieve vochtigheid niet boven de 80%. Alleen bij droog weer en niet bij directe zonbelasting of sterk opgewarmde ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, harde wind en regenval. Eindlaag altijd onverdund verwerken.

Gemiddeld verbruik
Circa 0,35 kg/m2 en circa 0,02 ltr/m2 KEIM Concreton-Fixatief. Bij 2 lagen door een ruwe ondergrond of een sterke structuur, ligt het verbruik hoger. Afhankelijk van de ondergrond en de verwerking kunnen deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per project d.m.v proefvlakken worden bepaald.

Bescherming
Niet te behandelen oppervlakten zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc., door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakte en vloer direct verwijderen met veel water. Ogen beschermen tegen spetters. Verf buiten bereik van kinderen bewaren. Gereedschap na gebruik op verantwoorde wijze schoonmaken met water. Denk hierbij aan ons milieu. Tijdens pauze gereedschap in de verf of in het water zetten.

Kleuren
Wit en kleuren volgens de KEIM kleurenwaaier Exclusiv. Aankleuren uitsluitend met KEIM Soldalan kleurconcentraten. Nooit met andere verfproducten vermengen.

Houdbaarheid
KEIM Concreton-W is circa 12 maanden houdbaar mits goed gesloten, koel en vorstvrij opgeslagen. 

De productspecificatie kunt u hier downloaden

Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5°C, relatieve vochtigheid max. 80 %. Alleen bij droog weer en niet bij directe zonbelasting of op sterk opgewarmde ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, harde wind en regenval. Droogtijd Tussen de eerste en de tweede laag een minimale droogtijd van 12 uur handhaven. Verbruik 2-laags systeem met KEIM Concreton-W: ca. 0,35 kg/m² KEIM Concreton-W ca. 0,02 ltr/ m² KEIM Concreton-Fixatief Voor het camoufleren van structuurverschillen of het verslemmen van kleine haarscheuren wordt ca. 0,20 kg/m² KEIM Concreton-W Grof ca. 0,20 kg/m² KEIM Concreton-W ca. 0,20 kg/m² KEIM Concreton-Fixatief Grondlaag met KEIM Concreton-W grof Eindlaag met KEIM Concreton-W: De aangegeven verbruiken zijn richtwaarden Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerking kunnen deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per project d.m.v. proefvlakken bepaald worden.