• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

Duurzaam met KEIM

Duurzaam met KEIM, deze titel zegt het eigenlijk al. Een investering in verantwoording en levenskwaliteit: ecologisch, economisch en sociaal....verantwoording richting onze toekomst!

Het thema 'duurzaamheid' richt zich op 3 pijlers, de '3 P's': People / Planet / Profit, oftewel vrij vertaald Mens / Ecologie / Levensduur.

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld
ook om:
• gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers; voor verf is het belangrijk dat deze gifvrij is;
• een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen; voor verf is het belangrijk dat deze vrij zijn van oplosmiddelen en weekmakers;
• prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
• duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);
• verantwoord watergebruik;
• voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Duurzaam bouwen is dus meer dan alleen maar energiebesparing.....

KEIM mineraalverven gaan enorm lang mee, dat bewijzen ontelbare gebouwen wereldwijd al meer dan 100 jaar. Hun bijzonder lange levensduur zijn te danken aan hun unieke eigenschappen.
KEIM verven verkleven niet met de ondergrond en zijn niet filmvormend, maar reageren chemisch tot een extreem bestendige verbinding. Het bindmiddel kaliumsilicaat is zeer weersbestendig, de minerale vulstoffen zijn perfect op elkaar afgestemd. Bovendien beschikken KEIM verven over een ideale vochthuishouding – de KEIMsche verflagen laten
nauwelijks water van buiten in de ondergrond indringen terwijl vocht wel ongehinderd naar buiten uit muren of wanden kan diffunderen.

Zo ontstaan in het gevelwerk geen vochtschades en ook blijft de oppervlakte van de verflaag dankzij uitstekende drogings-eigenschappen van de verf lang schoon en algvrij. Dit alles zorgt ervoor dat KEIM verven zo’n buitengewoon lange levensduur hebben. Bovendien zijn KEIM verven bestand tegen schadelijke stoffen uit de lucht, antistatisch en worden
bij hitte ook niet “kleverig” zoals dispersieverven. En ze bevatten alleen absoluut UV-bestendige, minerale pigmenten, daarom blijven verflagen van KEIM langdurig kleurstabiel.

KEIM SILICAATVERF
• Nieuwe verflaag: 2 of 3 lagen
• Herschilderbeurt: 1 laag
• Technische Levensduur verfsysteem: tussen 30 en 40 jaar
• Gemiddelde onderhouds-cyclus: 12 – 15 jaar
DISPERSIEVERF
• Nieuwe verflaag: 2 of 3 lagen
• Herschilderbeurt: 1 laag
• Renoveren: Alle verflagen verwijderen en starten met nieuwe verflaag
• Gemiddelde onderhouds-cyclus: 6 – 8 jaar

Al zeer vroeg stonden de mineraalverven van KEIM bekend om hun buitengewoon milieuvriendelijke eigenschappen. Omdat ze uit natuurlijke grondstoffen die behouden blijven worden geproduceerd, garanderen ze een uitstekende ECO balans, en dat gedurende de gehele product life cycle: vanaf de grondstofwinning en de productie via de gebruiksduur van de verf tot aan de renovatie en tot slot de verwijdering van de oude laag. Dankzij de natuurlijke grondstof basis en de onbedenkelijke productsamenstelling zonder gifstoffen zijn schadelijke emissies bij KEIM verven geen thema; giftige verfresten en afval tref je niet aan en uitloging van gifstoffen zal niet optreden. In tegenstelling tot dispersie- en siliconenharsemulsieverven hebben
bijvoorbeeld mineraalverven van KEIM door hun perfecte vochthuishouding en snelle droging in de regel geen giftige Biociden nodig ten behoeve van algpreventie, die door regen uit kunnen wassen en in het grondwater terecht kunnen komen. Beduidend langere renovatie intervallen ontlasten het milieu daardoor ook; KEIM verven zijn haast een synoniem
voor duurzaamheid geworden. Ook de milieusparende, eenvoudige renoveerbaarheid spreken voor zich. KEIM verven beschikken door de langere onderhoudstermijnen over een relatief zeer goede CO2-footprint.

Alleen in een gezond binnenklimaat kan men gezond leven – en dat geldt met name in de ruimten waarin wij wonen en werken. De eigenschappen van muurverven spelen hierbij een belangrijke rol. Zo kunnen emissies uit muurverven de lucht in de ruimte belasten en vervolgens ook een belasting worden voor de gezondheid. Daarbij moeten weekmakers met een
hoog kookpunt, die in zeer kleine hoeveelheden over zeer lange tijd emitteren, absoluut vermeden worden. Vaak zijn muurverven ook niet dampopen genoeg en kunnen derhalve geen waterdamp opnemen. Ze “kleven” de wanden letterlijk dicht, en vormen een “plastic” laag op de wand, het gevolg: vocht uit de ruimte kan niet door de wand worden opgenomen en slaat op het oppervlak neer. Dat verhoogt vervolgens op wanden en plafonds het schimmelrisico. Aan de minerale binnenverven van KEIM worden geen oplosmiddelen en ook geen weekmakers toegevoegd; zodoende worden ook geen schadelijke stoffen geëmitteerd. KEIM verven zijn zelfs voor allergie patiënten geschikt, dat is door van elkaar onafhankelijke instituten bevestigd en regelmatig getoetst. De dampopenheid van de verflaag maakt bovendien een vochtregulering
mogelijk van de binnenlucht en vermijdt de vorming van condensatie op binnenwanden. De alkaliteit van de verf werkt daarbij nog aanvullend schimmelwerend.

KEIM VERVEN – DUURZAAM EN ZEKER
KEIM verven zijn vanwege hun samenstelling op basis van silicaat onbrandbaar. In geval van brand kan de verflaag niet ontvlammen en er kunnen geen toxische gassen ontstaan. Aangezien verven in het algemeen in binnenruimten het belangrijkste “brandgaspotentiaal” vormen, is de onbrandbaarheid van de binnenverf van KEIM een echt pluspunt qua veiligheid en geeft het een prettig gevoel.

KEIM VERVEN – DUURZAAM BEHAAGLIJK
Kleur is een soort basisbehoefte voor de mens. Wij zijn vanuit de natuur door kleur omgeven. KEIM verven beschikken over een unieke esthetische kwaliteit – de van nature fluweelmatte uitstraling werkt onvergelijkbaar aangenaam en vertrouwd,
een kleurwerking, die alleen wordt bereikt met echte mineraalverf. Ook bij zeer intensieve volle kleuren is de optische werking van de verf nooit schreeuwend en fel, maar fascinerend qua matheid en kleurdiepte.

KEIM VERVEN – VOOR MEER SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID
Kleur geeft identiteit en individualiteit. Kleur geeft aan: hier leven, wonen, denken en voelen mensen. De natuurlijke stoffelijkheid en de esthetische kwaliteit van KEIM bieden hiervoor de uitgelezen uitgangspunten. De enorme levensduur en de unieke kleurstabiliteit houden deze identiteit langdurig in stand.

Delen: